Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace

1. třída Žlutá

Třídní učitelky: Mgr. Iveta Kuldová, Bc. Kateřina Zobalová
Asistentka: Martina Pastuchová

772 721 156

Do Žluté třídy chodí až na výjimky předškolní děti a děti s OŠD. Denní režim je flexibilní, reagující na individuální a specifické potřeby dětí. Využíváme metody prožitkového a kooperativního učení, učení hrou a činností, sociálního a situačního učení.
Několikrát v týdnu využíváme k naplnění vzdělávacích cílů metodiku programu Začít spolu. Jejím základem je práce v centrech aktivit. Děti tedy mají dostatek příležitostí ke spolupráci, kooperaci a rozvoji své osobnosti ve všech oblastech RVP PV.
Na spolupráci s dětmi i rodiči se těší: Iveta, Katka, Martina

Aktuality