Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace

3. třída Červená

Třídní učitelky: Anna Šolínová, Ing. Jitka Hosnedlová, DiS.
Asistentka: Romana Křivohlávková

772 721 159

Do Červené třídy chodí děti ve věku 4-5 let, které k nám přišly z budovy Sluníčko. V této třídě budeme po celý rok pracovat hravou formou, situačním a prožitkovým učením. Pomalu se budeme připravovat na práci v centrech, kde děti rozvíjejí kooperativní učení a učí se vzájemnému respektu a spolupráci. Naším cílem je, aby se děti v Červené třídě cítily v bezpečí, samy sebou a byly štastné.

Na spolupráci s dětmi i rodiči se těší: Anna, Jitka a Romana

Aktuality